TB TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC

Nhà Trường Thông báo tuyển dụng nhân viên sửa chữa điện nước

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (129 TB-CDCT.pdf)TB TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC 285 kB

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KH ĐTBD VC NĂM 2024

Nhà Trường Thông báo đăng ký Kế hoạch ĐTBD VC năm 2024

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (528 TB-CDCT.pdf)TB ĐĂNG KÝ KH ĐTBD VC 2024 263 kB
Download tập tin này (dang ky hoc tap (mau).xls)MẪU ĐĂNG KÝ ĐTBD 27 kB

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

Nhà Trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (thong bao tuyen dung vien chuc 6 thang dau nam 2023.docx)TB TUYỂN DỤNG VC NĂM 2023TB TUYỂN DỤNG VC NĂM 202327 kB

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KH ĐTBD VC NĂM 2023

Nhà Trường Thông báo  đăng ký Kế hoạch ĐTBD Viên chức năm 2023

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (dang ky hoc tap (mau).xls)dang ky hoc tap (mau).xls 26 kB
Download tập tin này (Thong bao dang ky di hoc nam 2023.doc)Thong bao dang ky di hoc nam 2023.doc 28 kB

Thông tin bổ sung