THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 (6 THÁNG CUỐI NĂM)

Nhà Trường Thông báo tuyển dụng viên chức năm 202 thông tin cụ thể như sau:

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (257 TB-CDCT.pdf)THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VC NĂM 20236 THÁNG CUỐI NĂM 2023568 kB

Thông tin bổ sung