TB TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC

Nhà Trường Thông báo tuyển dụng nhân viên sửa chữa điện nước

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (129 TB-CDCT.pdf)TB TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC 285 kB

Thông tin bổ sung