THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VC NĂM 2024

NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (658 TB-CDCT.pdf)658 TB-CDCT.pdfTB TUYỂN DỤNG VC NĂM 2024 (6 THÁNG ĐẦU NĂM)562 kB
Download tập tin này (phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc.docx)phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc.docxPHIẾU Đ8ANG KÝ DỰ TUYỂN18 kB

Thông tin bổ sung