Văn bản pháp quy

   

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (08_giaoducDH.doc)Luật Giáo dục Đại học 2012 294 kB
Download tập tin này (108.2014.ND.CP.doc)NGHỊ ĐỊNH 108/2014/NĐ-CPVỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ113 kB
Download tập tin này (13-nd.pdf)Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQP và An ninhNghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014516 kB
Download tập tin này (27.2015.ND.CP (1).doc)Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủVề xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”;290 kB
Download tập tin này (30.2013.QH13.doc)Luật Giáo dục quốc phòng An ninh 2013Luật Số 30/2013/QH13 ngày 19/6/2013137 kB
Download tập tin này (36_TTLT.PDF)Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạyThông tư 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV2475 kB
Download tập tin này (39_thidua_khenthuong.pdf)LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 2013Có hiệu lực 01/6/20141424 kB
Download tập tin này (65_2014_ND-CP_238029.doc)NGHỊ ĐỊNH 65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013157 kB
Download tập tin này (Luat Giao duc Dai hoc 2012.pdf)Luat Giao duc Dai hoc 2012.pdf 338 kB
Download tập tin này (LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC 2005.pdf)LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC 2005.pdf 135 kB
Download tập tin này (LUẬT VIÊN CHỨC.pdf)LUẬT VIÊN CHỨC.pdf 302 kB
Download tập tin này (nghi dinh 29_2012.pdf)nghi dinh 29_2012.pdf 331 kB
Download tập tin này (Nghị định 90.2020.NĐ-CP.docx)NGHỊ ĐỊNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CBCCVC NĂM 2020Nghị định 90/2020/Nđ-CP ngày 13/8/202043 kB
Download tập tin này (Phu luc 3 _HD ke khai tai san thu nhap.doc)PHỤ LỤC III-Hướng dẫn kê khai tài sản thu nhậpTheo Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phú107 kB
Download tập tin này (QD 27.2005 ve xet tang KNC vi SNGD.doc)Quyết định 27/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐTBan hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"125 kB
Download tập tin này (quyết định 24.pdf)quyết định 24.pdf 188 kB
Download tập tin này (QĐ 02.2015 CỦA UBNDTP.docx)QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TP BAN HÀNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG 31 kB
Download tập tin này (THÔNG TƯ 012005 HƯỚNG DẪN NĐ 108.doc)THÔNG TƯ 01/2015 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CPVỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ472 kB
Download tập tin này (Thông tư liên tịch số 28 ngày 06.11.2015.pdf)Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với GVThông tư 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV4706 kB
Download tập tin này (thong-tu-lien-tich-123-2015-TTLT-BQP-BGDDT-BLDTBXH.doc)THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNGThông tư số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/20151021 kB
Download tập tin này (TT 07.signed.pdf)Thông tư 07/2014/TT-BNVHướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng696 kB

Thông tin bổ sung