TB TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC

Nhà Trường Thông báo tuyển dụng nhân viên sửa chữa điện nước

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (129 TB-CDCT.pdf)TB TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC 285 kB

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VC NĂM 2024

NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (658 TB-CDCT.pdf)658 TB-CDCT.pdfTB TUYỂN DỤNG VC NĂM 2024 (6 THÁNG ĐẦU NĂM)562 kB
Download tập tin này (phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc.docx)phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc.docxPHIẾU Đ8ANG KÝ DỰ TUYỂN18 kB

TB XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2023

NHÀ TRƯỜNG TB XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2023

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (640 TB-CDCT.pdf)640 TB-CDCT.pdf 451 kB

Thông tin bổ sung