THÔNG BÁO XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI VC NĂM 2022

Nhà Trường Thông báo đến toàn thể viên chức thực xét xét nâng bậc lương trước thời hạn (gửi Hồ sơ về Cô Như P.TCHC ngày 16/12/2022)

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (500 TB-CDCT NEW.pdf)500 TB-CDCT NEW.pdf 201 kB
Download tập tin này (655 QD-CDCT.pdf)655 QD-CDCT.pdf 5143 kB
Download tập tin này (mau NLTH 2022.xls)mau NLTH 2022.xls 30 kB
Download tập tin này (thong bao NLTH 2022.doc)thong bao NLTH 2022.doc 46 kB

Thông tin bổ sung