Liên hệ

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ

 

Địa chỉ:  Số 413, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Phòng:  Tổ chức – Hành chính

Điện thoại: 0710.3740 848

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Thông tin bổ sung