THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

Nhà Trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (thong bao tuyen dung vien chuc 6 thang dau nam 2023.docx)TB TUYỂN DỤNG VC NĂM 2023TB TUYỂN DỤNG VC NĂM 202327 kB

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KH ĐTBD VC NĂM 2023

Nhà Trường Thông báo  đăng ký Kế hoạch ĐTBD Viên chức năm 2023

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (dang ky hoc tap (mau).xls)dang ky hoc tap (mau).xls 26 kB
Download tập tin này (Thong bao dang ky di hoc nam 2023.doc)Thong bao dang ky di hoc nam 2023.doc 28 kB

QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Nhà trường Thông báo Quyết định công nha65nn kết qảu trúng tuyển Viên chức năm 2022

 

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (quyet dinh cong nhan ket qua tuyen dung.doc)quyet dinh cong nhan ket qua tuyen dung.docQUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG NĂM 202233 kB

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức 6 tháng cuối năm 2022

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (thong bao tuyen dung 6 thang cuoi nam 2022.docx)thong bao tuyen dung 6 thang cuoi nam 2022.docx 25 kB

Thông tin bổ sung