THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 (6 THÁNG CUỐI NĂM)

Nhà Trường Thông báo tuyển dụng viên chức năm 202 thông tin cụ thể như sau:

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (257 TB-CDCT.pdf)THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VC NĂM 20236 THÁNG CUỐI NĂM 2023568 kB

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QẢU TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

Nhà Trường Thông báo kết qảu trúng tuyển viên chức năm 2023

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (107 QD-CDCT(1).pdf)107 QD-CDCT(1).pdf 401 kB

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

Nhà Trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (thong bao tuyen dung vien chuc 6 thang dau nam 2023.docx)TB TUYỂN DỤNG VC NĂM 2023TB TUYỂN DỤNG VC NĂM 202327 kB

Thông tin bổ sung